---Arveret---

Arveret - testamente - dødsbo

Arveret

Testamente

Et testamente er grundlaget for, at formuen fordeles, som man ønsker det. Arveloven er blevet moderniseret med det formål at tage hensyn til de moderne familiemønstre, med sammenbragte børn, papirløst samliv, osv. I den seneste arvelov bliver efterlevende ægtefæller tilgodeset mere end tidligere, mens der i øvrigt er større frihed til at disponere formuen, som man vil.

I forbindelse med den nye arvelov er reglerne om testamenter blevet ændret. Hvis du har oprettet et testamente, vil det være en god ide, at få det gennemset.

Har du ikke oprettet testamente, bør man overveje at indhente det forsømte.


Hent pdf skema og udfyld inden møde om testamente

Dødsbo

Opgørelse og behandling af et dødsbo er en ganske kompliceret opgave – ikke mindst, hvor der er væsentlige værdier, der skal fordeles mellem arvinger og staten. God rådgivning og hurtig sagsbehandling er af stor værdi for de efterladte.