---Bank og finansiering---

Bank og finansiering

Bank og finansiering

Gode aftaler

En god aftale er til glæde for både låntager og långiver og den gode aftale er klar og tydelig og der er taget højde for, hvad der sker, hvis solen ikke skinner så klart fra himmelen.

Almindelig og speciel finansiering

Projektfinansiering, finansiering af virksomhedsoverdragelser, leasing af bygninger og produktionsudstyr, men også pengeinstitutlovgivning, værdipapirer, kreditaftaler, kautionsforpligtelser og factoring.

Rådgivning om låne-, leasing-, og andre finansieringsaftaler i forhold til såvel låntager som långiver.

Rådgivning om sikkerhedsstillelse - bl.a. virksomhedspant og andre former for pantsætning samt belåning af særlige aktiver fx. vindmøller, fly og skibe.

Vi rådgiver og deltager gerne i forhandlinger som din virksomheds repræsentant over for pengeinstitutter, kreditinstitutter, mv.

Er du utilfreds med dit pengeinstitut?

Erfaringsmæssigt opstår der af og til problemer mellem en kunde og dennes pengeinstitut.

Det kan være i relation til lån og kreditter og den sikkerhed du har stillet. Det kan også vedrøre en kaution eller en sikkerhed som du har stillet for en anden person eller for et selskabs gæld til et pengeinstitut.

Det kan være når pengeinstituttet modregner ved at hæve penge på din konto til dækning af overtræk eller restancer på andre af dine konti, osv. Det må pengeinstituttet kun i særlige tilfælde.

I forhold til Dankort og andre betalings- og eller kreditkort kan der opstå spørgsmål om hvem der hæfter ved et misbrug.

Har et pengeinstitut pligt til at oprette en lønkonto til dig, hvis du beder om det? Kan du risikere at tabe dit indestående, hvis dit pengeinstitut går konkurs? Hvilke regler er gældende for opsparingskonti, fx. børneopsparing, kapital og ratepension, osv.?

Ønsker du at skifte pengeinstitut?

Ønsker du at skifte pengeinstitut opstår spørgsmålet om du kan flytte konti med indestående til dit nye pengeinstitut uden også at flytte konti med negativ balance, lån, osv.