---Bodeling---

Bodeling - når i skal separeres, skilles eller når samlivet ophører.

Bodeling

Bodeling ved separation, skilsmisse eller samlivsophør

Fra det øjeblik en separation eller skilsmisse træder i kraft, ophører jeres formuefællesskab og så skal boet deles. Boet er jeres fælles gæld og jeres fælles værdier. Hvis der er tinglyste ægtepagter, skal værdierne herfra først trækkes fra boet - den fælles formue - inden den deles.

Vi hjælper med at lave en bodelingsoverenskomst og en boopgørelse, der fastlægger hvordan I deler jeres værdier.

Når bodelingsoverenskomsten er underskrevet af jer begge, er den bindende og så opstår der ikke uenigheder på et senere tidspunkt.

Skifteretten stadfæster boopgørelsen.