---Entrepriseret---

Entrepriseret - licitation og aftaler

Entrepriseret

Licitation og leveringsaftaler

Der er mange faldgruber man helst skal undgå, når man udbyder en licitation eller indgår en leveringsaftale om en kompleks ydelse, som fx. et byggeri. Der findes ikke nogen egentlig ’entrepriselov’.

Det juridiske grundlag

Det juridiske grundlag for entrepriseretten findes i fx. købeloven, aftaleloven, licitationsloven, diverse cirkulærer og naturligvis en række love og direktiver fra EU.