---Finansiering og formue---

Finansiering og formue

Finansiering og formue

Finansiering

Vi rådgiver dig om køb og salg af fast ejendom og den finansiering der er forbundet med det. Vi rådgiver dig også om de skattemæssige konsekvenser af dine dispositioner, ligesom vi hjælper dig i alle andre skatteretlige spørgsmål.

Formue

Mange familier råder i dag over betydelige husstandsindtægter og formuer bundet i huse, sommerhuse og værdipapirer. Når man plejer og vedligeholder sin formue er det vigtigt, at man ikke kommer galt af sted, fordi papirarbejdet ikke gjort ordentligt.