---Forhold til pengeinstitur---

Forhold til pengeinstitut

Forhold til pengeinstitut - bank

Er du utilfreds med din bank?

Erfaringsmæssigt opstår der af og til problemer mellem en kunde og dennes pengeinstitut.

Det kan være i relation til lån og kreditter og den sikkerhed du har stillet. Det kan også vedrøre en kaution eller en sikkerhed som du har stillet for en anden person eller for et selskabs gæld til et pengeinstitut.

Det kan være, når pengeinstituttet modregner ved at hæve penge på din konto til dækning af overtræk eller restancer på andre af dine konti, osv. Det må pengeinstituttet kun i særlige tilfælde.

I forhold til Dankort og andre betalings- og eller kreditkort kan der opstå spørgsmål om hvem der hæfter ved et misbrug.

Har et pengeinstitut pligt til at oprette en lønkonto til dig, hvis du beder om det? Kan du risikere at tabe dit indestående, hvis dit pengeinstitut går konkurs? Hvilke regler er gældende for opsparingskonti, fx. børneopsparing, kapital og ratepension, osv.?

Ønsker du at skifte pengeinstitut?

Ønsker du at skifte pengeinstitut opstår spørgsmålet om du kan flytte konti med indestående til dit nye pengeinstitut uden også at flytte konti med negativ balance, lån, osv.