---Formueret parforhold---

Formueret i parforhold

Formueret i parforhold

Formueret mellem ægtefæller

Hvem ejer villaen, sommerhuset og pensionsordningen? Hvis en af ægtefællerne dør eller hvis man skal skilles, er det vigtigt, at der er klarhed over familiens formueforhold. At et ægtepar har fælleseje betyder fx. ikke automatisk, at den ene ægtefælle har andel i den anden ægtefælles pensionsopsparing. Vi hjælper meget gerne med en gennemgang af ægteskabets formueretlige forhold, så tingene er som man ønsker – når der bliver brug for det.

Ægtepagt - særeje

Ønsker man en ægtepagt med et særeje for særlige dele af formuen – det kan være fast ejendom, værdipapirer, osv. – er det enklest at oprette særejet forud for ægteskabets indgåelse.

Formueforhold i registreret parforhold

I lovgivningen har man tilsigtet, i videst muligt omfang, at sidestille et registreret parforhold med et ægteskab. Men i tilfælde af dødsfald eller hvis man går fra hinanden, er det vigtigt, at man på forhånd har sikret sig, at værdipapirer, fast ejendom, pensioner, osv. vil blive fordelt, som man ønsker det.

Formueret i papirløse parfold

Ønsker man ikke at indgå ægteskab med sin samlever, kan man sikre sig selv og sin samlever og eventuelle børn gennem gensidige testamenter, kontrakter, fælles eje af fast ejendom, osv. Vi hjælper meget gerne med at skabe oversigt og udforme de nødvendige papirer.