---Entrepriseret---

Generationsskifte - planlæg det tidligt og planlæg det rigtigt.

Generationsskifte

Planlæg generationsskiftet tidligt og rigtigt

Et velplanlagt generationsskifte starter år inden det effektueres. Der er mange faldgruber i et generationsskifte. Er prisen rigtig? Hvad med skat? Leveringsaftaler? Er der en aftale med nøglemedarbejdere? Skal der udfærdiges en due diligence, osv.

Kommer man tidligt nok i gang med at planlægge og udføre sit generationsskifte kan det blive en frugtbar proces for alle parter.