---Inkasso---

Inkasso og betalingspåkrav

Inkasso

Enkel inkassoprocedure

For at lette og rationalisere inkassoarbejdet, har vi opbygget en effektiv inkassoafdeling, der i videst muligt omfang anvender den nyeste teknologi.

Der er mulighed for 3 typer inkasso:

  1. Egen inkasso
  2. Advokatinkasso
  3. Betalingspåkrav

Betalingspåkrav

Betalingspåkrav er en ny forenklet inkassomulighed , hvor formularen giver mulighed for direkte adgang til fogedretten.