---Insolvensret---

Insolvens og konkurs

Insolvens og konkurs

Insolvensretten omfatter konkurs, betalingsstandsning og akkord, herunder også frivillige gældsordninger og offentlig gældssanering samt rekonstruktion af virksomheder.

Vi hjælper virksomheder i krise

Vi rådgiver virksomheder i krise og vi hjælper hurtigt og effektivt med etablering af kreditorordning og refinansiering, hvis det er fornuftigt at køre virksomheden videre. Hvis det er nødvendigt at lukke virksomheden, er det vigtigt at gøre dette på en måde, der gør det muligt for medarbejdere, ledelse og ejere at komme videre på så fornuftig en måde som muligt.

Vi hjælper kreditorer, der er kommet i klemme

Vi hjælper og rådgiver kreditorer, der er kommet i klemme ved en samarbejdspartners eller samhandelspartners konkurs eller betalingsstandsning og vi rådgiver private og tidligere selvstændige om mulighederne for offentlig gældssanering eller frivillige gældsordninger med kreditorerne.