---Ansættelsesret---

Funktionær, timelønnet, vikar, freelancer, projektansat...

Jobkontrakt - ansættelsesret

Funktionær, freelancer eller timelønnet

Vi hjælper dig med at gennemgå din ansættelseskontrakt, inden du skriver under. Vi bistår dig, når ansættelsesforholdet ophører – uanset om det dig der siger op eller om du bliver sagt op af din arbejdsgiver.

Arbejdsmarkedet forandrer sig hurtigt og mange nye ansættelsesformer dukker op. Projektansættelser, freelancere, vikarer, åremålsansættelser, osv.

Vi hjælper dig med at holde styr på muligheder, detaljer og rettigheder.