---Konkurrenceret---

Konkurrenceret. Monopoler, karteller og hindring af fri prisdannelse.

Konkurrenceret

Et frit og gennemskueligt marked

Konkurrenceret er en balancegang. På den ene side ønsker lovgiverne at beskytte forbrugeren mod karteller og monopoler, der hindrer en fri prisdannelse. På den anden side ønsker lovgiverne ikke at stække sunde og driftige virksomheders virkelyst.

Danmark, EU og verden

Gennem national og international lovgivning tilstræbes at alle virksomheder stilles lige i markedet. Vi hjælper, når dine rettigheder krænkes - herhjemme eller ude i verden.