---Landboret---

Landbrugsret. Landboret.

Landboret

Store værdier

Landbruget er et erhverv med store værdier, bundet i jord, bygninger og besætning. Det er også et erhverv, hvor generationskiftet ofte spiller en stor rolle. Her er god og tidlig planlægning vigtig, for at bevare værdierne i ejendommen.

Vi kender landbrugets rammer og problemstillinger

Køb og salg af landbrugsejendomme, generationsskifter, forpagtningskontrakter, leverandørkontrakter, andelshaveres rettigheder og forpligtelser, selskabskonstruktioner i landbruget, samdrift og maskinfællesskaber, ansattes forhold og kontrakter, miljøforhold, cross compliance, finansiering og mange andre af landbrugets særlige forhold.

Kom ind og få en kompetent rådgivning.