---Børn og skilsmisse---

Når du bliver skilt, er det tit børnene der kommer i klemme. Fastlæg forældremyndighed, bopælsforælder og samværsforælder

Skilsmisse, børn og forældre myndighed

Forældremyndighed

Hvis ikke man aftaler andet, fortsætter den fælles forældremyndighed også ved separation og ved senere skilsmisse. En ægtefælle kan ved samlivets ophør kræve, at den fælles forældremyndighed skal ophøre. Laves der en frivillig aftale om en ændring af den fælles forældremyndighed, skal dette anmeldes til . Er der ikke enighed om forældremyndigheden, afgøres dette af retten.

Samvær

Statsforvaltningen træffer alle afgørelser om samvær, men i udgangspunktet har en forælder altid ret til samvær - også selv om man ikke har del i forældermyndigheden. Statsforvaltningen gennemtvinger kun en løsning, når forældrene ikke selv kan blive enige.

Bopælsforælder - samværsforælder

At have forældremyndigheden over et barn betyder, at man har pligt til at drage omsorg for barnet, og at man kan træffe beslutning om barnets personlige forhold. Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, er det den forælder, som barnet bor hos, der kan bestemme, hvor i landet barnet skal bo. Hvis barnet skal flytte til udlandet, Grønland eller Færøerne, skal forældrene være enige om dette.