---Strafferet---

Strafferet - Forsvarsadvokat

Strafferet - forsvarsadvokat

Har du brug for en dygtig og erfaren forsvarsadvokat?

Du har ret til en forsvarsadvokat, hvis politiet rejser en sigtelse eller hvis du forhøres med en sigtets rettigheder. Vi bistår dig gennem hele sagen. Vi er med ved afhøringer, vi planlægger, hvordan din sag skal føres, vi har indflydelse på, hvordan efterforskningen skal udføres og vi fører sagen for dig i retten.

Du har brug for en forsvarsadvokat, hvis du sigtes for overtrædelse af færdselsloven, f.eks. hastighedsovertrædelse, spirituskørsel, oa.

Du har brug for en forsvarsadvokat, hvis du sigtes efter almindelig strafferetlige regler, f.eks. for vold, indbrud, røveri, voldtægt og drab.

Du har brug for en forsvarsadvokat, hvis du sigtes i forbindelse med erhvervsstrafferetlige sager, f.eks. arbejdsmiljø, landbrug, fiskeri, skatte- og afgiftsregler, køre-hviletid, og lignende.

Vælg den rigtige advokat

Advokaterne Palle Niss og Jørn B. Svanberg er begge beneficerede advokater, dvs. at de er udpegede af Justitsministeriet til at blive beskikkede som forsvarere og bistandsadvokater i straffesager.

Du har ret til at vælge din forsvarer selv. Hvis retten allerede har beskikket en forsvarer for dig - men du hellere vil have en anden - så kontakter du bare den advokat, du foretrækker. Du kan også kontakte politiet eller retten og bede dem sørge for en ombeskikkelse.