Strafferet - forsvars- advokat

Har du brug for en dygtig og erfaren forsvarsadvokat?

Du har ret til en forsvarsadvokat, hvis politiet rejser en sigtelse eller hvis du forhøres med en sigtets rettigheder. Vi bistår dig gennem hele sagen. Vi er med ved afhøringer, vi planlægger, hvordan din sag skal føres, vi har indflydelse på, hvordan efterforskningen skal udføres og vi fører sagen for dig i retten.

Du har brug for en forsvarsadvokat, hvis du sigtes for overtrædelse af færdselsloven, f.eks. hastighedsovertrædelse, spirituskørsel, oa.

Du har brug for en forsvarsadvokat, hvis du sigtes efter almindelig strafferetlige regler, f.eks. for vold, indbrud, røveri, voldtægt og drab.

Du har brug for en forsvarsadvokat, hvis du sigtes i forbindelse med erhvervsstrafferetlige sager, f.eks. arbejdsmiljø, landbrug, fiskeri, skatte- og afgiftsregler, køre-hviletid, og lignende.

Vælg den rigtige forsvarsadvokat

Advokat Palle Niss er beneficeret advokat, dvs. at han er udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager.

Du har ret til at vælge din forsvarsadvokat selv. Hvis retten allerede har beskikket en forsvarer for dig - men hvis du hellere vil have en anden - så kontakter du bare den advokat, du foretrækker. Du kan også kontakte politiet eller retten og bede dem sørge for en ombeskikkelse.

Ring til Palle Niss.

Den første samtale/møde er gratis.

Strafferet og forsvarsadvokat