---Køb og salg af virksomhed---

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed

Hvad er virksomheden værd?

Vi rådgiver ved køb og salg af virksomheder og deltager gerne i processen fra indledende forhandlinger, ved udfærdigelse af ’Letter of Intent’, due diligence, hvor vi typisk gennemgår virksomhedens tidligere og nuværende resultater, budgetter, pengestrømme, produkter og produkter under udvikling, markeder, kundekontrakter, leverandørkontrakter, skatteforhold, personaleforhold og ansættelseskontrakter for ledende medarbejdere, miljøforhold, osv.

Hvordan finansierer du handlen?

Vi rådgiver om finansiering og udfærdiger skøder og kontrakter.