---Skilsmisse og separation---

Skilsmisse og separation

Skilsmisse og separation

Skilsmisse

Går ægteskabet af den ene eller anden grund i stykker, kan der, som noget nyt, bevilliges skilsmisse uden separation.

Når et samliv ophører, er der en række forhold som skal afklares. Fælles aktiver skal deles - bodeling, eventuelt underholdsbidrag skal fastsættes, forældremyndigheden fastlægges, osv.

Når man skilles, er det helt centralt at alle forhold afgøres bedst muligt, så begge parter og børnene kan komme videre med livet, på så god en måde som muligt.

Jo før du kontakter advokaten desto bedre kan vi rådgive dig og hjælpe dig med at opnå det, som du gerne vil.

Går det registrerede partnerskab i stykker, skal der også ansøges om separation eller skilsmisse.

Vi rådgiver dig meget gerne – også gerne inden du har besluttet dig endeligt for skilsmisse.

Separation

Hvis du og din ægtefælle ikke længere ønsker at være gift, har I hver især ret til at blive separeret. Separationen er en slags prøveperiode, hvor I skal finde ud af, om I ønsker at genoptage ægteskabet, eller om I ønsker at blive skilt.

Hvad sker der juridisk, når vi bliver separeret?

En separation ophæver næsten alt det, der gælder, når man er gift:

  1. I arver ikke længere hinanden, hvis en af jer dør
  2. Jeres formuefællesskab ophører. Det betyder, at de ting I ejer sammen, på det tidspunkt hvor I sender ansøgningen om separation til Statsforvaltningen, udgør det, der skal deles imellem jer - bodeling
  3. Den gensidige troskabspligt forsvinder

Selvom I er separeret, er selve ægteskabet ikke ophævet. Derfor kan I først gifte jer med en anden, når I er skilt. Efter 6 måneders separation har I hver især ret til at blive skilt. Hvis I undervejs bliver enige om, at I vil skilles, behøver I ikke at vente 6 måneder.